Timmis, instruktion till dig som timavlönad
aa.bb@akademiska.se
Att logga in i Timmis och önska arbetspass.
1.
Att logga in i Timmis
2.
Beskrivning av din personliga kalender i Timmis
3.
Önska arbetspass
4.
Utseende efter bokning
5.
Upptagen, vill inte bli kontaktad.
Was this guide helpful to you?