Reidar - Abonnemang
aa.bb@akademiska.se
Hur skapar man ett abonnemang i Reidar?
1.
Hur skapar man ett abonnemang så att man får rapporterade avvikelser till sin epost?
2.
Skapa ett användarkonto med namn och epostadress. Ett lösenord kommer att skickas till angiven epostadress.
3.
Namnge ditt abonnemang och välj om du vill ha alla registrerade avvikelser eller ett urval. ReidarMTP rekommenderar att du abonnerar på alla!
4.
Om du vill ha ett eget urval fyller du i dina villkor. Oavsett om du väljer alla eller eget urval aktivera du ditt abonnemang med sparaknappen
Was this guide helpful to you?