BeSched Klient
Contents [Hide]

 

 


Att logga in i BeSched

Starta BeSched genom att dubbelklicka på ikonen på skrivbordet:
Du får då upp en bild där du ska fylla i dina användaruppgifter:

 

 

Skriv in ditt användarid – består av 6 tecken (fyra bokstäver och två siffror). Därefter skriver du in lösenord.

Användarid blir automatiskt stora bokstäver

 

 

Rapportera ledighet/mertid

 1. Söka ledighet hel dag/längre period
 2. Söka ledighet del av dag
 3. Rapportera mertid/övertid
 4. Ändra/Ta bort Frånvaro-mertid
 5. Skriva ut månadslista

 


 

1. Att söka ledighet hel dag/längre period

När du ska söka ledighet (ex. sjukdom, semester eller tjänstledighet) för enskild dag eller längre, använder du bilden Bemanning 5 veckor, det är den bild du kommer till då du loggat in.

För att registrera din ledighet markerar du den typ av ledighet som du skall söka genom att klicka i den vita cirkeln vid ledigheten.
Ange ledighetens karaktär i rullgardinsmenyn

 

 

Ställ markören på 1:a dagen du ska vara ledig och klicka på den. Ska du vara ledig en längre period, håller du ned vänster musknapp och drar med muspekaren över den period som du ska vara ledig.

Nu visas en knapp med texten Spara till höger i den övre delen av bilden. När du klickat på den visas den nya dialogrutan:

 

Händelsen får ursprungsmarkering P, personavvikelse.

I dialogrutan finns möjlighet att skriva kommentar. Kontrollera datum.

Klicka på ”Spara”

 

 

 

Om du har utökad behörighet, d.v.s. kan rapportera åt andra får händelsen Ursprungsmakering A,

Ändra ursprungmarkering till P genom att markera ”Gör detta till en personavvikelse”.

Spara


2. Att söka ledighet del av dag

När du ska söka ledighet del av dag använder du bilden Bemanning 1 dag. Klicka på menyn Bilder och välj Bemanning en dag.

Vilken dag du ser, syns längst upp till höger på bild Bemanning en dag För att byta dag, skriver du in ett annat datum i fältet Datum.

 • För att söka in din ledighet markerar du i bildens övre vänstra del, typ av ledighet (t.ex. tjänstledighet) genom att klicka i den vita cirkeln vid ledighetsalternativet
 • Ställ markören på klockslaget ledigheten börjar Sedan drar du med muspekaren över den tid som du ska vara ledig. När du har dragit över hela den period du ska vara ledig släpper du upp musknappen.
 • Nu visas en knapp med texten Spara till höger i den övre delen av bilden Klicka på den för att spara

När du klickat på Spara-knappen den visas följande dialogruta

I dialogrutan finns möjlighet att skriva kommentar. Kontrollera starttid och sluttid. Klicka på Spara

Om du har utökad behörighet, d.v.s. kan rapportera åt andra, se sidan 4.

 

3.Lägga in mertid

När du ska rapportera in mertid använder du bilden Bemanning 1 dag. Klicka på menyn Bilder och välj Bemanning 1 dag.

Vilken dag du ser, syns längst upp till höger på bild Bemanning 1 dag. För att byta dag, skriver du in ett annat datum i fältet Datum

 • Markera Timtid och därefter Önskad mertid i pengar eller Önskad mertid i kompbank.
 • Rita in den mertid du arbetat genom att ställa markören på det klockslag du började arbeta mertid och dra till det klockslag du slutade.
 • Nu syns knappen Spara till höger på övre delen av bilden, klicka på den för att spara.

När du klickat på Spara-knappen den visas följande dialogruta

 

I dialogrutan finns möjlighet att skriva kommentar. Kontrollera starttid, sluttid och rapportera eventuell rast . Klicka på Spara

Om du har utökad behörighet, d.v.s. kan rapportera åt andra, se sidan 4.

4. Ändra/Ta bort Frånvaro-mertid

 

Ändra en ledighet

En ledighet som är önskad men ännu ej beviljad, kan ändras. Du markerar då

ändra/bevilja, klickar därefter på den ledighet du vill ändra

 

Följande dialogruta visas:

 

Klicka på ”Ändra/Bevilja avvikelse

Fyll i nya värden, klicka på ”Ändra”

 

 

 

 

 

Ta bort en ledighet

En ledighet som är önskad men ännu ej beviljad, kan tas bort. Du markerar då Ta bort/Avslå, och klickar på den ledighet du vill ta bort.

 

Följande dialogruta visas:

 

Klicka på ”Ta bort dagavvikelse”

Frånvaron är nu borttagen.

 

Att Ändra mertid

För att ändra inritad mertid, vilket du kan göra så länge den inte är beviljad, klickar du i Ändra/Bevilja. Klicka på den inritade mertiden som du vill ändra.

Följande dialogruta visas:

Skriv in den start- och sluttid som du vill ändra till och klicka på ”Ändra”. Finns det en rast i den mertid du arbetat ska det anges i fältet Rast

 

Att ta bort mertid

För att ändra inritad mertid, vilket du kan göra så länge den inte är beviljad, klickar du på Ta bort/avslå. Klicka på den inritade mertiden som du vill ändra.

 

Följande dialogruta visas:

 

 

Klicka på ”Ta bort extratid”

Mertiden är nu borttagen

 


 

5 Skriva ut månadslista

Månadslistan innehåller information om planerad arbetstid, frånvaro och tillägg.

 

Månadslistan finns under menyn Rapporter

Välj period, klicka på ”Sök”

 

Markera person, klicka på ”Visa”

 

 

 

 

 

 

 

Exempel på månadslista

Was this guide helpful to you?